2018-02-24 18:58:22

Akad: "Bu son KHK ile vatandaşın vatandaşa kırdırılması gibi çok vahim bir durum ortaya çıkıyor."

Comments

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Search