2018-05-25 00:25:31

Akad: "Bu son KHK ile vatandaşın vatandaşa kırdırılması gibi çok vahim bir durum ortaya çıkıyor."

Comments

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Search